Start

 

Witam na nowej stronie naszej parafii. Cieszę się, że jej uruchomienie stało się możliwe. Dziękuję wszystkim, którzy w tym dopomogli i deklarują gotowość systematycznego czuwania nad jej uaktualnianiem. Zdaję sobie sprawę, że parafia – jak każda wspólnota – potrzebuje częstego kontaktu i wymiany informacji. W parafii jak w rodzinie jest ważne, by dzielić się swoimi troskami i radościami, bo to tworzy więź porozumienia i budzi współodpowiedzialność.

Ogłoszenia parafialne odczytywane podczas Mszy św. a nawet gazetka parafialna nie są w stanie dotrzeć do wszystkich. Dla coraz większej grupy to Internet jest podstawowym źródłem informacji i miejscem spotkania. Strona parafialna może więc pomóc jednoczyć parafię poprzez przedstawienie racji i zachęcić do pełniejszego współdziałania. Pozwala też utrzymywać kontakt z tymi, którym przyszło zamieszkać z dala od rodzinnych stron.

Bardzo chciałbym, by oprócz historii parafii każdy mógł znaleźć na tej stronie także bieżące informacje z życia parafii w wymiarze duchowym (sakramentalnym) jak i gospodarczym. Będą tam intencje mszalne i ogłoszenia a także informacje o chrztach, ślubach i pogrzebach w parafii. Postaram się też na bieżąco informować o prowadzonych remontach. Informacje chciałbym ubogacać zdjęciami.

Mam nadzieję, że powstanie tej strony ucieszy wielu, udrożni przepływ informacji i  zwiększy odpowiedzialność za Kościół i parafię.

Z serdecznym pozdrowieniem dla parafian i gości

    Ks. prob. Jerzy Kunca