Straż honorowa NSPJ

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa powstało we Francji w 1863 a już w 1869 zostało przeszczepione do Krakowa za sprawą sióstr wizytek. W Polsce, czasem szczególnego rozwoju Arcybractwa był okres międzywojenny. Wtedy to zaistniało także w puckiej parafii. Niestety z czasem zamarło. W rodzinach do dziś pozostały znaki jego funkcjonowania: dokumenty przystąpienia do arcybractwa czy też modlitewniki. Ks. Proboszcz Jerzy Kunca widząc czas coraz większego znieważania Pana Boga najpierw sam wstąpił w szeregi Arcybractwa a po roku zaproponował tę drogę wynagradzania Boskiemu Sercu całej wspólnocie. Dnia 26 października 2021 roku ks. bp Wiesław Szlachetka odebrał przyrzeczenia od 47 kandydatów reaktywując tym samym Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w puckiej parafii. Opiekunem Arcybractwa w parafii i diecezji jest ks. Proboszcz a zelatorkami w parafii Panie Romka Graban i Celina Mach. Straż Honorowa NSPJ jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „ Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną”? Jej członkowie starają się swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią setnika jest wciąż ranione przez nasze grzechy. Dlatego członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi, oddawać mu cześć, wynagradzać i ofiarować mu swoją miłość. W pierwszy czwartek natomiast o godz. 18.30 gromadzą się na Mszy św. wynagradzającej a następnie w Godzinie Świętej i spotkaniu w salce. W sobotę 17 listopada w parafii odbyło się I Archidiecezjalne Spotkanie Arcybractwa pod przewodnictwem ks. Bp Wiesława Szlachetki – członka Arcybractwa.