Świąteczne podarunki Caritas”

Uśmiech bogaci obdarzonego, nie zubożając dającego.
[Stapulensis Jacobus Faber]
Czas biegnie nieubłaganie, mimo, iż mamy już nowy 2021rok, w naszych wspomnieniach jeszcze czas i klimat Świąt Bożego Narodzenia, którym nie podzieliliśmy się z Wami wszystkimi. Przez nadal trwającą pandemię niemożliwe było przeprowadzenie corocznej akcji „Tak Pomagam” podczas której zbieraliśmy żywność w sklepach dla naszych podopiecznych. Podobnie jak niedopuszczalne było zorganizowanie Wigilii przez nałożony reżim sanitarny. Alternatywą jaką mogliśmy podjąć w tym roku było przygotowanie paczek, które wydaliśmy w dniu Wigilii. A wszystko to możliwe było dzięki Waszej hojności drodzy parafianie oraz wsparciu finansowym Księdza Proboszcza Jerzego Kuncy a także wielu sponsorów, którzy dołożyli swoją cegiełkę. W dniu Wigilii wydaliśmy 90 paczek osobom, które przychodziły na grudniowe obiady a także tym wszystkim, którzy przyszli z chęcią uzyskania pomocy. Ileż radości, uśmiechu a także łez wzruszenia było wśród obdarowanych. Ta radość z otrzymanych paczek to dzięki Wam wszystkim parafianom, którzy mimo trwającej pandemii i niejednokrotnie trudnej sytuacji materialnej pamiętaliście o tym,  by wrzucić do puszki ofiarę i nie przejść obojętnie a także wszystkim tym, którzy wpłacali ofiary na konto parafialne celem wsparcia działalności Caritas. Właśnie z tych środków mogliśmy zakupić słodkości i łakocie do paczek. Nie można także zapomnieć o cichych sponsorach, którzy jak co roku nie zawiedli, pieczywo, ryby, owoce i dodatkowe słodycze były podstawą do przygotowania dodatkowych paczek dla podopiecznych. To naprawdę był wspaniały dzień, udokumentowaliśmy go dla Was na fotoleracji, do której zapraszamy poniżej. Raz jeszcze cały nasz caritasowski skład choć niewielki ale z ogromnym podziękowaniem chyli czoła dla wszystkich darczyńców.️ Jesteście wielcy a my składamy Wam Wielki Bóg Zapłać.
Pamiętamy o Was w naszych modlitwach i życzymy zdrowia i Błogosławieństwa Bożego na Nowy 2021rok.
Tekst: Małgorzata Markowska
Foto: Katarzyna Szmyt