SZLAK KOŚCIOŁÓW PÓŁNOCNYCH KASZUB

POWSTAŁ SZLAK KOŚCIOŁÓW PÓŁNOCNYCH KASZUB Dzięki wsparciu Unii Europejskiej powstał Szlak Kościołów Północnych Kaszub. Wsparcie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu państwa w wysokości 1,7 mln złotych było możliwe m.in. dzięki partnerstwu zawartemu przez parafie w Swarzewie, Pucku, Władysławowie, Jastarni i Mechowie.

Głównym celem projektu było stworzenie i wdrożenie lokalnego systemu promocji i informacji turystycznej Szlaku Kościołów Północnych Kaszub. Odwiedzający parafie w Swarzewie, Pucku, Władysławowie, Jastarni i Mechowie mają możliwość zapoznania się z publikacjami dotyczącymi obiektów wchodzących w skład szlaku oraz skorzystania z nowoczesnych audio-przewodników zakupionych w ramach projektu, dzięki którym można słuchać przewodnika po obiektach w 3 językach. W ramach projektu odbyła się także kampania medialna w radiu, telewizji i Internecie oraz szereg wystaw promujących.

Utworzenie nowego produktu turystycznego Szlaku Kościołów Północnych Kaszub powinno zachęcić turystów do częstszych odwiedzin naszego regionu, zapoznawania się z naszą kulturą, w połączeniu ze zwiedzaniem miejsc kultu religijnego.Więcej informacji na stronie www.kosciolykaszub.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013