Triduum Paschalne 04.2023 w Puckiej Farze

1. Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska (Wielka Piątek)

 

2. Spoczynek Pana Jezusa w grobie (Wielka Sobota)

3. Zmartwychwstanie Pańskie (Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa)

 

WIGILIA PASCHALNA   /Sobota, godz.20.00/

 

 

Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego /Niedziela Wielkanocna, godz. 6.00/

Śniadanie wielkanocne dla rodzin ukraińskich i osób chętnych (samotnych) z parafii – przygotowała Grupa Caritas z Fary Puck

foto/wideo: Piotr Kropidłowski /Kaszuby24.pl/

Życzenia Biskupów Gdańskich na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2023

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Niech te słowa nie będą jedynie tradycyjnym wielkanocnym zawołaniem, lecz staną się dla nas początkiem głębokiej refleksji nad zwycięstwem Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Choć to zwycięstwo już się dokonało, to jednak wciąż możemy doświadczać jego skutków w naszym codziennym życiu. Dzieje się to zawsze wtedy, gdy kierujemy się miłością, której Jezus Chrystus nauczył nas swoimi słowami i czynami.

Potrzebujemy „Alleluja!”, które dotrze do głębi naszych serc zatroskanych o przyszłość naszych rodzin, naszej ziemskiej Ojczyzny i przywróci w nich nadzieję, tak bardzo w ostatnim czasie wystawioną na próbę.

Potrzebujemy „Alleluja!” wyśpiewanego we wspólnocie Kościoła Chrystusowego, który trwa przez wieki dzięki Zmartwychwstaniu Pana, a który moc do ewangelizacyjnego działania czerpie z wiary w Jego zwycięstwo.

Niech więc radosne „Alleluja!” wybrzmi w tym wielkanocnym czasie w naszych rodzinach jako wyraz wiary w przemieniającą obecność Chrystusa, Zwycięzcy śmierci, oraz jako ufna modlitwa o umocnienie nadziei i wzrost miłości!

Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą

Pasterze Archidiecezji Gdańskiej