Uroczystość Narodzenia Pańskiego w puckiej Farze – 25 .12.2021 r.

PLAN KOLĘD (spotkań duszp.) I-2022 – zob. zapowiedź z 21 grudnia 2021 r.
/wejście na stronie głównej przez dolny przycisk „więcej aktualności”/
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO w puckiej FARZE
piątek 24 XII 2021 r., g.23.30
Koncert kolęd – Chór św. Cecylii z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
> zobacz skrót video koncertu (video: Kropidłowscy.pl):

g.24.00 PASTERKA – koncelebrowana Msza św. w nocy pod przewodnictwem ks. Prał. Jerzego Kuncy, proboszcza par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku
> zobacz zdjęcia z koncertu i pasterki (foto: Kropidłowscy):

Liturgia Słowa (+ homilia ks. prob. Jerzego Kuncy):

sobota, 25 XII 2021 r., godz. 10.00
Promocja uzupełniająca trzech ministrantów
nastąpiła podczas Mszy św. celebrowanej przez ks. Wojciecha Ulasińskiego,
opiekuna Liturgicznej Służby Ołtarza w Farze Puck.
foto: ks. Grzegorz Błasiak