Uroczystość Zesłania Ducha św. i Rocz. I-Kom. św. 2021

W tym roku Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończąca Okres Wielkanocny zwieńczyła kilka innych uroczystości parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła i Pucku. Wstępem do dziękczynienia i otwarcia się na odnowienie w sobie darów Ducha Św. było wspólnotowe przeżywanie Wigilii Zesłania Ducha św. rozpoczęte ok. 19.30 po wieczornej Mszy św.
Czuwanie poprowadził ks. Grzegorz Błasiak, program muzyczny przygotował i poprowadził zespół rodzinny p. Edyty i Marcina Pieper z synami (p. Edyta -wokal p. Marcin – gitara i wokal, syn Filip – flet poprzeczny) oraz p. Maja Muza-Kwarta (skrzypce).
W pierwszej części czuwanie miało charakter nabożeństwa wstawienniczego (nab.majowe, zakończenie Nowenny do Ducha św. oraz Koronka do MB, którą w części recytowanej prowadzili przedstawiciele młodzieży – kandydatów do bierzmowania).
Po „ciszy dla Jezusa” nastąpiło uwielbienie, w którym śpiewy przeplatały się z krótkimi duchowymi rozważaniami. Nie musieliśmy „gonić czasu”, oddając go dla oczekiwanego  Parakleta i wyrażając wspólnie w życzliwej duchowej harmonii to co jakby On podpowiadał.
Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem zebrani odśpiewali jeszcze Apel Jasnogórski i ok. 21.30 powrócili do domów.
tekst: ks. Grzegorz Błasiak, foto1: S. Aleksandra
Niedziela Zesłania Ducha Św. była także dniem uroczystości I-szej Rocznicy Komunii św. W tygodniu poprzedzającym ten dzień dzieci klas IV uczestniczyły w nabożeństwach majowych, podczas których przygotowywały się do dziękczynienia za dar Eucharystii. Modlitwy i nauki prowadzili wymiennie ks. Proboszcz Jerzy Kunca i ks. Grzegorz Błasiak, wikariusz. Nad całością czuwały Panie Katechetki z S. Aleksandrą, zatroskane o to, by dziecko zasmakowało w Bożej miłości i pragnęło nią żyć.
W czasie uroczystości, dzieci dziękując Bogu, kapłanom, wspólnocie parafialnej i rodzicom, prosiły o modlitwę wstawienniczą by wytrwały w wierze.
tekst: S Aleksandra, foto2: Romualda Graban