Uroczysty Koncert z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja