W I sobotę czcimy Niepokalane Serce Maryi

W I sobotę czcimy Niepokalane Serce Maryi. Jest to też dzień wspomnienia św. Jana Marii Vianneya – patrona kapłanów a zwłaszcza proboszczów. W parafii naszej dodatkowo każdego 4 dnia miesiąca przyzywamy orędownictwa św. Franciszka z Asyżu. Z racji I soboty o godz. 7.45 rozmyślanie tajemnic różańcowych następnie różaniec Róż Różańcowych i Msza św. Do chorych pójdziemy w sobotę 8 września.