ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKIEJ DO KOMUNIKATU RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 
ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE  KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKIEJ DO KOMUNIKATU RADY STAŁEJ  KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Z DNIA 12 MARCA 2020 R.  

 1. Zgodnie z prośbą Księży Biskupów o modlitwę, polecamy duszpasterzom dodanie specjalnego wezwania do modlitwy wiernych, a także śpiew suplikacji w intencji ustania epidemii. Należy to czynić podczas każdej Mszy św. i nabożeństw pasyjnych. Suplikacje można też odśpiewać na klęcząco przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Teksty modlitw znajdują się w załączniku.
 1. Sytuacja jest na tyle poważna, że wymaga konieczności zaznajomienia katolików z komunikatem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, który należy przekazać i wyjaśnić wiernym w niedzielę i w dni powszednie przed Mszami św. Tekst komunikatu prosimy umieścić też w biuletynach parafialnych, stronach internetowych i gablotach. W pkt. 1 Komunikatu Rady Stałej KEP poinformujmy o dyspensie Księdza Arcybiskupa Metropolity, której udzielił wymienionym w komunikacie wiernym.
 1. Przypominamy, że do dnia 29 marca br. wszystkie liturgie z udzielaniem sakramentu bierzmowania zostają przeniesione na terminy późniejsze (ustalenia nowego terminu dokonają księża proboszczowie w porozumieniu z wyznaczonym wcześniej szafarzem). W tym czasie zostają odwołane również katechezy przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania. Podobnie dotyczy to katechez przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii św.
 1. We wskazanym czasie odwołuje się również wszystkie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, i jak wcześniej już zostało podane zwiesza rekolekcje szkolne.
 1. W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem zostaje odwołana także Narodowa Pielgrzymka do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
 1. Dodatkowo, poza podanymi już w poprzednich Komunikatach zaleceniami, duszpasterze powinni pamiętać, że:
 2. w tej trudnej sytuacji brak zajęć w szkole czy odwołanie katechez sakramentalnych nie oznacza wyjazdów czy czasu wolnego, ale zgodnie z prośbą Księży Biskupów zintensyfikowane i zwiększone zaangażowanie się w posługę duszpasterską (dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracje Najświętszego Sakramentu czy odwiedzanie chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną). Duszpasterzy i wiernych prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi.
 3. wraz z całą służbą liturgiczną mają zachować szczególną higienę podczas pełnionych posług liturgicznych (mycie dłoni ciepłą wodą z mydłem przed każdym każdą liturgią oraz po zakończeniu rozdzielania Komunii św.);
 4. w przypadku chorób szafarzy sakramentów apeluje się o zachowanie zdrowo rozsądkowej ostrożności;
 5. podczas sprawowania Eucharystii kapłani koncelebrujący mają przyjmować Komunię św. przez „zanurzenie”;
 6. prosimy nie udzielać wiernym Komunii św. pod dwiema postaciami;
 7. administratorów kościołów i obiektów kościelnych uwrażliwiamy i prosimy, aby regularnie dbali o czystość kościołów i naczyń liturgicznych (sprzątanie świątyni, częsta wymiana folii ochronnej w konfesjonałach, dezynfekowanie ławek, poręczy, klamek…)
 1. Transmisje Mszy św.:

Niedziela, 15 marca 2020 r.
7:00 –TVP 1, Radio Plus
9:00 – Polskie Radio – ProgramPierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00– TVP 1
13:00 – TVP POLONIA
Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.
7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1
Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.
20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www.episkopat.plTransmisja Mszy Świętej z kościoła św. Elżbiety w Gdańsku
dla polskich marynarzy i rybaków oraz rodaków poza granicami kraju
Sobota – godz. 23.00, Niedziela – godz. 12.00
Odbiór: Satelita Eutelsat Hot Bird; na platformie NC+ kanał 230
Internet: external.polskieradio.pl
Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie. Transmitującym lokalnie zwracamy uwagę, iż zawsze musi to być transmisja na żywo, aby wierni mogli uczestniczyć w aktualnie sprawowanej Eucharystii. Zachęcamy do uruchomienia tam, gdzie techniczne możliwości na to pozwalają, transmisji liturgii Mszy św. czy nabożeństw wielkopostnych on-line, za pomocą mediów społecznościowych.

 1. Administratorów parafialnych skrzynek pocztowych prosimy o przekazanie powyższych informacji i dotychczasowych komunikatów – KEP i Kurii – wszystkim kapłanom współpracownikom.