Życzenia Świąteczne

Składając sobie życzenia, zwłaszcza świąteczne, życzymy sobie wzajemnie tego, co najważniejsze. Czegóż więc mogą życzyć najważniejszego swoim parafianom ich duszpasterze? Nieba oczywiście – bo o to powinien zabiegać każdy chrześcijanin, i właśnie Dom Ojca winien przybliżać im kapłan. Niech uczestnictwo w tajemnicach paschalnych: Ostatniej Wieczerzy, męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Zbawiciela zaowocuje wzrostem poczucia bycia kochanym przez Boga, przymnożeniem wiary i umocnieniem nadziei na życie wieczne. Niech Jezus Chrystus, zwycięzca śmierci, piekła i szatana, uwalnia każdego z nas od jego zasadzek, przemienia swoją obecnością i błogosławieństwem każdy dzień, który wypełniamy żmudną pracą, nauką, dbaniem o dom i rodzinę, a wielu z nas także i cierpieniem. Krzyż i zwycięska chorągiew Zmartwychwstałego niech nam wskazują niebo, tak by każdy kolejny dzień prowadził nas na spotkanie z Ojcem.
duszpasterze