Przedłużenie miejsca na cmentarzu

Wraz z nowym pochówkiem zostaje zarezerwowane i opłacone miejsce na cmentarzu na 20 lat. Terenu (miejsca) na cmentarzu nie można wykupić – można jedynie wykupić rezerwację, by mieć pewność, że miejsce nie ulegnie likwidacji.

Po upływie tego czasu – o ile grób ma być zachowany – rezerwację należy przedłużyć na kolejne lata.
W sprawie przedłużenia rezerwacji miejsca należy zgłosić się do biura parafialnego w przedpołudniowych godzinach urzędowania biura.
Opiekun miejsca (grobu) może być tylko jeden. Z mocy prawa jest nim najbliższy członek rodziny zmarłego (mąż lub żona). Jeśli równe prawa do miejsca ma kilka osób (np. dzieci) to dla przedłużenia rezerwacji koniecznym jest, by pozostali uprawnieni swym podpisem zrzekli się miejsca na rzecz jednej osoby – opiekuna miejsca.
Biuro parafialne wystawia dokument wskazujący opiekuna grobu i okres rezerwacji. Dokument należy zachować, bo jest konieczny przy kolejnym przedłużeniu rezerwacji.
Jeśli po 20 latach od pochówku nikt nie przedłuża rezerwacji Administrator cmentarza ma prawo grób zlikwidować. Na naszych puckich cmentarzach grób nie jest automatycznie likwidowany. Staramy się dotrzeć do opiekuna grobu przez informację na tablicy ogłoszeń a w wypadku zaniedbanego grobu poprzez umieszczenie w okolicy Uroczystości Wszystkich Świętych tabliczki z napisem „Grób do likwidacji”. Jeśli przez pół roku nadal nikt się nie zgłosi miejsce jest likwidowane.
W wypadku gdy opiekun grobu chce kogoś pochować a zaniedbał opłaty za przedłużenie miejsca musi najpierw uregulować należność za zaległy czas.