Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii liczy ok 50 osób. W tej grupie są lektorzy,
kandydaci na lektorów, ministranci i 7 kandydatów na ministrantów. Dwóch lektorów
w roku 2022 otrzymało promocję na ceremoniarza. Grupę stanowią sami chłopcy w
wieku 9 – 20 lat.
Spotkania dla lektorów i kandydatów na lektorów odbywają się w
piątkowe popołudnia i wieczory. Są to katechezy formacyjne, ćwiczenia przewidziane
dla lektorów, wyjazdy formacyjne, organizowane wieczory modlitwy, np. wspólne
Nieszpory. Ministranci i aspiranci spotykają się w soboty z rana. W formacji
najmłodszych pomagają starsi ministranci. Oprócz ćwiczeń liturgicznych i katechezy
są także ministranckie turnieje piłki nożnej. Opiekunem jest ks. Wojciech.
Dodatkowo służbę przy ołtarzu pełni czterech dorosłych mężczyzn.