Schola Violinki

Schola powstała w roku 2006 z inicjatywy sercanki s. Agnes. Miała ożywić liturgię na Mszy św. dla dzieci i zaangażować jak najszersze grono w przeżywanie Mszy św.  Od samego początku wysiłki siostry w prowadzeniu scholii wspierała swym fachowym przygotowaniem Pani Ania Calik a także Pan Graban.  Grupa rozrosła się znacznie i liczy ok. 30 osób. Większość stanowią dzieci ze szkoły podstawowej ale znaczący wkład ma tez młodzież – zwłaszcza grający na instrumentach.  Schola od niemal początku otrzymała jednolite stroje. W wakacje każdego roku organizowany jest wyjazd integracyjny.

Od roku 2010 po przejściu siostry Agnes do innej placówki, opiekę nad scholą przejęła siostra Alberta. Natomiast Pani Maja Muza – Kwarta zastąpiła zmarłą Panią Anię Calik.

Spotkania scholii odbywają się w Domu Katechetycznym w soboty od godz. 12.00. Bardzo zachęcam kolejne utalentowane dzieci do włączenia się w szeregi scholii. Wysiłek przychodzenia i śpiewu na chwałę Boga Pan Bóg odwzajemnia nie tylko rozwojem talentu ale i wieloma innymi łaskami.