Grupa AA – ANON

Grupa ta gromadzi członków rodzin alkoholików. Alkoholizm zniewala nie tylko alkoholika, ale w jakimś sensie także całą rodzinę czyniąc z jej członków współuzależnionych. Stąd ta grupa. Członkowie rodziny, kiedy poznają mechanizmy działania choroby mogą bardzo pomóc alkoholikowi  w wyjściu z choroby ale też dzięki grupie wsparcia niejednokrotnie sami odnajdują  wewnętrzny pokój i psychiczną równowagę.