Remonty 2022

Rok 2022 przyniósł kolejne inwestycje w budynkach parafialnych:

  1. W kościele przeprowadzono renowację chóru organowego wraz z prospektem organowym. Zarówno chór jak i prospekt organowy kolorystycznie scalono ze stacjami drogi krzyżowej. Koszt 130 tysięcy zł.
  2. W kościele odnowiono zabytkowe drzwi wejściowe do kościoła: zarówno główne – 4 metry wysokości jak i boczne oraz w zakrystii. Koszt 30 tysięcy
  3. We wnętrzu kościoła częściowo wymieniono a w innych miejscach dodano lampy oświetleniowe energooszczędne. Koszt 30 tysięcy. Oświetlając sklepienie kościoła wracamy do zamysłu architektów, którzy poprzez rzucenie światła przede wszystkim na sklepienie pragnęli, by uczestnicy liturgii uczyli się odrywać wzrok od ziemi i kierować ku Niebu.
  4. Jesienią odnowiona została elewacja budynków mieszkalnych na placu kościelnym. Koszt wraz innymi robotami – 10 tysięcy zł
  5. Parafia wespół z Domem Pomocy Społecznej powiększyła kaplicę w tymże domu. Dzięki temu otworzyła się możliwość trwania na modlitwie nie tylko razem z innymi podczas Mszy św. ale także indywidualnie w każdym innym czasie. Koszt 30 tysięcy.
  6. W listopadzie i grudniu zaplanowano przebudowę centralnego ogrzewania w Domu Katechetyczno – Rekolekcyjnym. Piec na ekogroszek zastąpią dwa gazowe. Wymienione też zostaną rury centralnego ogrzewania i grzejniki.