Różaniec rodziców za dzieci

W parafii naszej istnieją 15 róż skupiające rodziców modlących się za swoje dzieci. Poniżej podane informacje zostały wzięte ze strony: www. rozaniecrodziców.pl   Tam też więcej informacji. Zachęcam do tworzenia kolejnych grup, by płaszczem ochronnym okryć dzieci swoje i innych.

Powstanie różańca rodziców

Dzieło modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci rozpoczęło się 8 sierpnia 2001 roku w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Dzieło to ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej rodziców i powstawania grup modlitwy różańcowej opartej o schemat Żywego Różańca, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.

Po jakimś czasie jako rodzice zaczęliśmy obserwować różne pozytywne skutki działania tej modlitwy i dzielić się tym dobrem, mówić innym o zbawiennych skutkach modlitwy rodzicielskiej. Tak zaczęły powstawać nowe róże. Obecnie wiemy już o około czterdziestu kilku różach i powstających nowych. Dzieło się rozszerza bardzo dynamicznie.

Wspólnota Marana Tha jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną działającą przy parafii katedralnej pod wezwaniem Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie, ma ona charakter nieformalny i znajduje się w nurcie Odnowy w Duchu Świętym .

Celem wspólnoty jest nowa ewangelizacja, do której wzywał papież Jan Paweł II, oraz katechizacja dorosłych w parafii. Szczególną wagę w działalności wspólnoty przykłada się do pogłębiania znajomości Słowa Bożego, teologii katolickiej (przede wszystkim w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego), regularnych spotkań z Chrystusem w sakramencie Eucharystii i pojednania.

Msza św. dla wspólnoty jest odprawiana w kościele św. Jakuba w Oliwie, ul. Cystersów, w każdy wtorek o godz. 18:30. Wspólnota organizuje również kursy ewangelizacyjne – rekolekcje dla dorosłych weekendowe (każdy pierwszy weekend miesiąca).

Dzieło prowadzone jest przez jednego z animatorów wspólnoty. Opiekunem wspólnoty jest ksiądz prof. Andrzej Kowalczyk Więcej o wspólnocie pod adresem:www.marana-tha.pl

Co należy zrobić aby uczestniczyć w takiej róży? Jak ją założyć?

1. Zadeklarować się że będzie się odmawiało jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie (Ojcze nasz, Zdrowaś… x10, Chwała ….) w intencji jw. dla własnych dzieci i dzieci każdej z tych osób które uczestniczą w róży. – ma to być modlitwa z wiarą – patrz List apostolski Ojca Św. Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae”. Modlimy się u siebie w domu.

2. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych tj. przesuwamy się o 1 do przodu; np. jeśli odmawiałem 1 radosną, to za miesiąc 2 radosną, a w kolejnym 3 -cią itd., zgodnie z następstwem Różańca św. Osoba która odmawia 1. tajemnicę radosną odmawia również początkowe modlitwy różańca tj. Wierzę w Boga…, Ojcze nasz … ; 3 x Zdrowaś …( o wiarę, nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu

3. Zgłosić się do inicjatorów tego dzieła i zapoznać z zasadami – podając kto się będzie modlił, za kogo, i adres lub inny sposób kontaktu np. telefon). Można również przyjąć na siebie odpowiedzialność za moderowanie takiej róży(dla moderatora takiej róży). Zaproponować Świętego patrona róży. Dbać o swój rozwój duchowy i mówić o tym dziele innym, zachęcać innych do takiej właśnie formy modlitwy za dzieci.

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) – pełniej wypełniamy 4 przykazanie.

2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę – jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.

3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. ( jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!)