Sakrament Małżeństwa

 

Narzeczeni są zobowiązani stawić się na trzy miesiące przed planowanym ślubem w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego i umówić się na spisanie protokołu przedślubnego z następującymi dokumentami:

– dowody osobiste

– świadectwo chrztu (ważne 6 miesięcy)

– świadectwo bierzmowania (jeśli nie umieszczono adnotacji w świadectwie chrztu)

– zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim

– jeśli ślub jest konkordatowy, zaświadczenie z USC w 3 egzemplarzach (ważne tylko 3 miesiące)

–         po kontrakcie cywilnym – dokument zawarcia związku cywilnego

–         po rozwodzie cywilnym – dokument rozwiązania związku

–         wdowcy – akt zgonu współmałżonka

– dane o świadkach ślubu (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania)