Kapłani

Od lewej: ks. Grzegorz, ks. kap. Janusz, ks. Prob. Jerzy, ks. Leszek, ks. ks. Wojciech