I Komunia Święta

 

Do I-szej Komunii św. mogą przystąpić dzieci klas III szkoły podstawowej uczęszczające na katechezę szkolną. Przygotowanie odbywa się przy parafii. Początkiem przygotowań jest spotkanie z rodzicami w połowie września.

Szczegółowe kwestie organizacyjne przedstawia wikariusz odpowiedzialny za przygotowania do I-Komunii św.

Rodzice dzieci ochrzczonych poza naszą parafią dostarczają metrykę chrztu św. z kancelarii parafialnej miejsca chrztu. Może być metryka wydana w latach ubiegłych. Tożsamość każdego dziecka zgłaszanego pisemnie w formularzu musi być zgodna z zadeklarowaną (lub przedstawioną) metryką chrztu. W razie dodatkowych pytań należy skonsultować problem w porozumieniu z wikariuszem prowadzącym te przygotowania.