Zgłoszenie pogrzebu

 

  1. Zgłosić fakt śmierci do wybranego zakładu pogrzebowego. Zakład załatwi wszystkie sprawy techniczne związane z pochówkiem.

Wymagane dokumenty:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • akt zgonu z USC
  • dokument poświadczający rezerwację miejsca na cmentarzu. W wypadku braku rezerwacji Administrator cmentarza (Zakład Kalia ul. 10 lutego) zaproponuje sposób wyjścia z tej sytuacji
  • zgoda proboszcza (pisemna lub ustna) na pogrzeb katolicki
  1. Skontaktować się z parafią, by porozmawiać o ceremonii pogrzebowej i zmarłym.