Przedłużenie miejsca na cmentarzu

Informacje o aktualności opłat za miejsca pochówku bliskich można znaleźć w wyszukiwarce
https://puckparafialny.grobonet.com/grobonet/start.php
Przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu można dokonać albo w biurze parafialnym – tylko w poniedziałki, środy i piątki w godz 9-11  albo przez wpłatę do banku.(bezpośrednio lub drogą internetową)
Aby dokonać przedłużenia rezerwacji poprzez bank, należy postąpi w następujący sposób:
  1. Osoby, które mają dowody poprzednich wpłat mogą wpłacić odpowiednią kwotę (40zł za każdy rok przedłużenia) na konto parafii (dostępne na internetowej stronie parafialnej w zakładce Kontakt ) podając w tytule przelewu numer rezerwacji z posiadanego dowodu wpłaty i swój numer telefonu  oraz przekazanie informacji o dokonanej wpłacie na adres biuro@farapuck.plPotwierdzenie przedłużenia rezerwacji zostanie przekazane drogą mailowa do samodzielnego wydrukowania.
  1. Osoby, które zagubiły dowody wpłat lub dokonują przedłużenia rezerwacji pierwszy raz po 20 latach od pogrzebu proszone są o kontakt mailowy:  biuro@farapuck.pl

W treści proszę podać imię i nazwisko zmarłego, datę zgonu, nazwę cmentarza i dane opiekuna grobu. Postaramy się odnaleźć dane o wpłatach.
Wraz z każdym nowym pochówkiem miejsce na cmentarzu zostaje zarezerwowane i opłacone  na 20 lat. Terenu (miejsca) na cmentarzu nie można wykupić na własność – można jedynie wykupić rezerwację, by mieć pewność, że miejsce nie ulegnie likwidacji.
W sprawie przedłużenia rezerwacji miejsca należy zgłosić się do biura parafialnego w poniedziałek, środę lub piątek w przedpołudniowych godzinach urzędowania biura.
Opiekun miejsca (grobu) może być tylko jeden. Z mocy prawa jest nim najbliższy członek rodziny zmarłego (mąż lub żona). Jeśli równe prawa do miejsca ma kilka osób (np. dzieci) to dla przedłużenia rezerwacji koniecznym jest, by pozostali uprawnieni swym podpisem upoważnili spośród siebie jedną osobę ustanawiając ją opiekunem miejsca
Biuro parafialne wystawia dokument wskazujący opiekuna grobu i okres rezerwacji. Dokument należy zachować, bo jest konieczny przy kolejnym przedłużeniu rezerwacji.
Jeśli po 20 latach od pochówku nikt nie przedłuża rezerwacji Administrator cmentarza ma prawo grób zlikwidować. Na naszych puckich cmentarzach grób nie jest automatycznie likwidowany. Staramy się dotrzeć do opiekuna grobu przez informację na tablicy ogłoszeń a w wypadku zaniedbanego grobu poprzez umieszczenie w okolicy Uroczystości Wszystkich Świętych tabliczki z napisem „Grób do likwidacji”. Jeśli przez pół roku nadal nikt się nie zgłosi miejsce jest likwidowane.
W wypadku gdy opiekun grobu chce kogoś pochować a zaniedbał opłaty za przedłużenie miejsca musi najpierw uregulować należność za zaległy czas.