Chór

Skład chóru św. Cecylii
parafii p. w św. apostołów Piotra i Pawła w Pucku
Członkowie chóru to rozmiłowani w śpiewie mieszkańcy naszej , ale też sąsiednich parafii. Członkami zespołu są gospodynie domowe, pracownicy fizyczni i umysłowi, rzemieślnicy i emeryci, a więc ludzie różnych profesji i różnego wieku. Obecnie w chórze śpiewa ponad 20 osób, z wyraźną przewagą pań. W naszym repertuarze znajdują się pieśni a’ cappella z całego świata, od średniowiecza po współczesność. Repertuar chóru obejmuje przede wszystkim pieśni i utwory religijne na cały rok liturgiczny, ale też utwory świeckie ( patriotyczne i regionalne). Chór bardzo ambitnie podchodzi do służby muzycznej na rzecz naszej parafii, pracując systematycznie nad emisją głosu, brzmieniem, interpretacją utworów i stosownością doboru śpiewów do liturgii. Chór św. Cecylii występuje nie tylko w Pucku, ale jest zapraszany poza granice naszej parafii, a nawet kraju. Nasz zespół jest wielokrotnym laureatem konkursów i przeglądów chóralnych. Cieszymy się ze zdobytych nagród i wyróżnień, jednak największą nagrodą są wyrazy uznania i wzruszenie słuchaczy.1. obrazek na poczatek inf.o p. Dyrygent
Maja Muza-Kwarta
Ukończyła studia w 1993r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, kierunek wychowanie muzyczne. Od 1994 roku pracuje jako nauczycielka muzyki (od kilku lat również plastyki, techniki i zajęć artystycznych), głównie w Publicznym Gimnazjum w Pucku. Nieodłącznym elementem pracy pani dyrygent jest przygotowywanie dzieci i młodzieży do występów solowych i zespołowych. Uczniowie prezentują swoje umiejętności zarówno w szkole jak i poza szkołą (uroczystości miejskie i kościelne, regularne występy w Domu Pomocy Społecznej i w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji), otrzymują nagrody na konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Przez kilka lat prowadziła wokalno-instrumentalny zespół przy parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku. Dyrygentem chóru św. Cecylią jest od września 2011r.
DSC_0104
Atmosfera podczas prób jest wyjątkowa, wszyscy pomimo swoich obowiązków rodzinnych, szkolnych i pracy zawodowej przychodzą na próby z ogromną przyjemnością. Jest to dowodem na to, że śpiew i muzyka łączą pokolenia, i że udział w dobrych rzeczach pozwala wznieść się ponad codzienność, a wielbienie Boga śpiewem daje prawdziwą radość i pokój duszy. Wszak „Kto śpiewa, dwa razy się modli!”Dziękując Bogu za otrzymane łaski i natchnienie Ducha Świętego, składamy podziękowania naszej pani Dyrygent Mai- Muza Kwarta za trud, poświęcenie, cierpliwość i wspaniałe „muzyczne pomysły” oraz wyrażamy ogromną wdzięczność naszemu Ks. Proboszczowi, Jerzemu Kunca za wsparcie, które od Niego otrzymujemy! Niech naszym mottem staną się słowa PSALMU 95:
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!…”

Szczęść Boże wszystkim!
Wszystkich, kochających piękny śpiew i chcących czynnie zaangażować się w życie naszej parafii, zapraszamy do chóru !

G. Pokorska

90lat

90 lat puckiego chóru w Niepodległej Ojczyźnie

(1922 – 2012)

 

Współczesna kultura muzyczna Pucka zakorzeniona jest w tradycji dziewiętnastowiecznej. Nieznany jest rok powstania chóru w Pucku ale pierwsza wzmianka o jego funkcjonowaniu pochodzi z 1847 roku.
Nowy rozdział działalności chóru rozpoczął się po powrocie miasta Pucka do niepodległej Rzeczypospolitej.  Przedwojenne tradycje  śpiewacze zostały podjęte w 1922 roku przez Towarzystwo Śpiewu MONIUSZKO w Pucku. Śpiewaków łączyło przede wszystkim umiłowanie muzyki, a istotnym elementem był czynnik towarzyskiego uczestnictwa w kulturze. Towarzystwo prowadziło szeroką działalność integrującą miejscową społeczność. Organizowało występy chóru, majówki krajoznawcze i zabawy karnawałowe, przedstawienia teatralne a nawet akcje charytatywne. Uczestniczyło w zjazdach Kaszubskich Kół Śpiewaczych w Gdyni, Wejherowie, Grudziądzu i Kartuzach oraz imprezach Związku Pomorskiego Kół Śpiewaczych  w Toruniu. Towarzystwo posiadało swój Poczet Sztandarowy, który brał udział w  ważniejszych wydarzeniach  tamtego czasu.
Chór funkcjonował w ramach Towarzystwa Śpiewu Moniuszko. Pod koniec 1927 roku Towarzystwo liczyło 85 członków z pośród których 43 było chórzystami. Chór koncertował w  Gdyni, Wejherowie, Rzucewie  i w Pucku mając w repertuarze zarówno utwory kościelne jak i świeckie. W  źródłach wymieniany jest chór męski Towarzystwa oraz chór kościelny, przy czym niektórzy chórzyści przynależeli do obu chórów. W następnych latach powstał chór mieszany. Dyrygentem chóru  był Józef Gierszewski. Talent  puckiego  dyrygenta został dostrzeżony także na  szerszym  forum, bowiem to właśnie Panu  Gierszewskiemu  /kościelnemu  w puckiej Farze/ powierzono funkcję dyrygenta okręgowego Kaszubskich Kół Śpiewaczych. Najaktywniejszy czas chóru puckiego przypada na przełom lat dwudziestych i trzydziestych. Towarzystwo Śpiewu Moniuszko organizowało wówczas koncerty chóru w Wejherowie, Jastrzębiej Górze, Gdyni, Kartuzach, Mechowej, na Helu i w Pucku. W świeckim repertuarze dominowały pieśni polskie: Hasło Rokitna, Nasza Hanka, Dwie Dole, O ziemio Ojców, Pieśń myśliwska, Stary dwór, Na Bałtyku szumi fala. Nie zabrakło też kompozycji  autorskiej dyrygenta Gierszewskiego: Na pożegnanie. Bardzo ważnym wydarzeniem był udział chóru MONIUSZKO we  Wszechsłowiańskim Zjeździe Śpiewaczym w Poznaniu w maju 1929 r. Ta spektakularna manifestacja patriotyczna upamiętniająca  10-lecie  odrodzonej Ojczyzny zapisała się akcentem niezwykle barwnym i charakterystycznym. Pisano z aplauzem o delegacji w rybackich strojach z nadmorskiego Pucka. Niewątpliwym sukcesem puckich śpiewaków było zaangażowanie wielu osób: cenionego i lubianego dyrygenta Józefa Gierszewskiego, wieloletniego prezesa Towarzystwa druha Szornaka, druhów Erdmańskiego, Rigalla, Lulińskiego, Michalskiego, Schulca, Trybulla, pań z rodziny Mrochów i Trelów oraz  wielu innych.
Wojna i lata  okupacji przerwały bujnie rozwijające się  życie muzyczne w Pucku. Także chór nie mógł funkcjonować. Odrodził się jednak niewiarygodnie szybko. Według relacji długoletniej członkini chóru Pani Urszuli Nowickiej  z domu Gawarzyckiej z inicjatywy Panów Dorawy i Juliusza Rigalla już 15 maja 1945 roku odbyło się pierwsze spotkanie chórzystów. Jego owocem było utworzenie „Chóru świętej Cecylii”, tym razem jako parafialnego przy kościele Farnym. Tak szybkie odtworzenie chóru jest znakiem pragnienia normalności po wojennej pustce kulturalnej ale i zaangażowania i muzycznej pasji chórzystów. Dyrygentem chóru został organista z Fary Pan Dorawa. Po jego wyjeździe do Międzyzdrojów chór przejmowali kolejni organiści: Pan Gierszewski a po nim Pan Józef Sokołek. Prezesem chóru był Pan  Juliusz Rigall. Do chóru tamtego czasu należały  min  Pani Urszula Nowicka z domu Gawarzycka, Gertruda Matysik z domu Petke, Helena Bryła z domu Wendt, Urszula Wawrzyniak z domu Gołębiewska, Irena Reymus z domu Bork, Brygida Cereszke, Irena Lorkowska, Józef Kollek. W pamięci chórzystów zapadło zajęcie III miejsca w roku 1947 na przeglądzie chórów woj. gdańskiego w Gdyni – Chyloni. W repertuarze chór nawiązywał do tradycji swych poprzedników ale ze względu na ograniczenia wynikające z nowej sytuacji politycznej, w kolejnych latach stopniowo przekształcał się w typowy chór kościelny uświetniający uroczystości kościelne repertuarem religijnym.
Nowsze dzieje chóru św. Cecylii funkcjonujące w powszechnej pamięci pucczan zapoczątkowuje Pan Franciszek Rychert. Funkcję dyrygenta chóru i organisty przy puckiej Farze objął w roku 1972 i pełnił ją przez 38 lat do 2010 roku. Pod jego kierownictwem w najlepszych okresach chór liczył przeszło 40 członków. Początkowo ograniczał się do repertuaru religijnego ale z czasem zaczął nawiązywać też do starych pieśni patriotycznych i ludowych. Impulsem były obchodzone w Farze rocznice zaślubin Polski z Morzem. Chór uświetnia je od 1975 roku. W uroczystościach zaślubin oprócz biskupów najpierw chełmińskich a później gdańskich brał udział min. Prymas Polski kard. Józef Glemp, biskup polowy Sławoj Leszek Głódź, Prezydenci RP: Lech Wałęsa i dwukrotnie Lech Kaczyński, premier Tadeusz Mazowiecki i wielu  innych przedstawicieli  Państwa. W nowszych czasach do repertuaru chóru weszły też pieśni kaszubskie, głównie za sprawą organizowanych przez chór „Morzanie” Festiwali Kolęd Kaszubskich. W latach  osiemdziesiątych  XX wieku  chór brał  udział w Przeglądach  Chórów  Diecezji Chełmińskiej, występując z repertuarem  pieśni maryjnych i kolęd  oraz w  Przeglądach  Chórów Archidiecezji Gdańskiej  CANTAT  MARIA, zajmując  dwukrotnie  3 miejsce.  Chór koncertował także w sanktuariach  maryjnych w  Częstochowie, Licheniu, Stoczku Warmińskim, Wejherowie, Świętej Lipce, Gietrzwałdzie, Jabłonowie, Pelplinie  i niemal corocznie w  pobliskim Swarzewie. Chór oprawiał  mszę św. dla „Ludzi Morza” transmitowaną przez Radio Gdańsk, mszę św. dla Polonii transmitowaną  przez TV  Polonia. Koncertował na Litwie /rok 1998/, Ukrainie /rok 2002/, w Niemczech w partnerskim mieście Pucka – Stein i Norynberdze  w roku 2006, a rok później w Cieszynie i Czechach. Od  kilku też lat uczestniczy w Festiwalach Kolęd Kaszubskich  w  Pierwoszynie. Wydarzeniem  w jego nowszej historii jest uczestnictwo w wielkim chórze kaszubskim, który śpiewał z okazji wizyty papieża Jana Pawła II  w  1999 roku na sopockim hipodromie. Chór św. Cecylii pod batutą Pana Franciszka Rycherta  nagrał dwa kompakty z repertuarem muzyki sakralnej: pierwszy w roku 2002  a drugi /kolędy i pastorałki/ w 2004 roku. W swoim repertuarze posiada między innymi utwory: Gaude Mater Polonia, Hymn Kaszubski, Nie ma Kaszub bez Polonii, Mój wiekuisty Pasterz mnie pasie, Już się zmierzcha, Pieśń niewolników z opery Nabuco G.Verdiego i wiele innych utworów napisanych przez wielkich  kompozytorów. Ostatnim mocnym akcentem chóru św. Cecylii za dyrygentury Pana Franciszka Rycherta było przygotowanie w 2010 roku oprawy muzycznej na uroczystość odpustową św. Ap. Piotra i Pawła i Zjazd Kaszubów  w Pucku. Niemal cztery dekady pracy jednego dyrygenta zapewniły ciągłość działania w zmieniających się warunkach, poziom artystyczny ale i swoistą specyfikę.
O zaangażowaniu Pana Franciszka w pracę organistowską i  prowadzenie chóru św. Cecylii świadczy fakt otrzymania wielu wyróżnień. W 1988 roku ówczesna diecezja chełmińska wyróżniła tytułem „Zasłużony dla Diecezji Chełmińskiej” a w roku 1991  papież Jan Paweł II przyznał medal „Pro Ecclesia et Pontyfice”. Wyjątkowym jednak wyróżnieniem jest nadanie Orderu Rycerskiego św. Sylwestra (Egnester Ordo Sancti Silvestri Papae) w roku 2007 przez papieża Benedykta XVI. Order ten nadawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki bądź sztuki i łączy się z automatycznym przyznaniem osobistego szlachectwa i tytułu rycerza. W tym samym roku miasto Puck uznało zasługi dyrygenta chóru włączając go do zaszczytnego grona „Zasłużony dla Miasta Pucka”. Rok prędzej TUMP nadało tytuł „Honorowy Członek Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka” za upowszechnianie muzyki i śpiewu.
We wrześniu 2010 roku funkcję dyrygenta przejęła Pani Paulina Żuchowska, absolwentka studiów I stopnia na wydziale dyrygentury. Po długim czasie nastąpiło oddzielenie funkcji dyrygenta i organisty. Przed nową dyrygentką stanęło zadanie niełatwe bowiem po wakacyjnej przerwie na pierwsze wrześniowe spotkanie przyszło zaledwie kilkanaście osób. Potwierdziły się wcześniejsze obawy o dalsze istnienie chóru. W dzisiejszym bowiem świecie społecznemu zaangażowaniu nie sprzyja powszechne zabieganie jak również łatwość dostępu do dóbr kultury. Powoli jednak u chórzystów zwyciężała miłość do śpiewu i poczucie misji a także fachowość nowej dyrygentki. Chór przetrwał początkowy kryzys a regularnie występy budziły pasję w kolejnych osobach zapoczątkowując jego odradzanie. Niestety podjęta poza Puckiem praca pedagogiczna zmusiła Panią Paulinę do rezygnacji z funkcji dyrygenta w czerwcu 2011 roku.
We  wrześniu  2011 roku batutę przejęła Pani  Maja Muza Kwarta kontynuując pracę swych  poprzedników. Chór spotyka się regularnie na próbach dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki o godz. 19.00 w Domu Katechetycznym. Dodatkowo, zwykle raz w roku organizuje wyjazdowe spotkanie szkoleniowo – integracyjne połączone z występem chóru w miejscowym kościele. Chór św. Cecylii liczy  obecnie 22 członków. Większość stanowią śpiewacy ze znacznym stażem. Rekordzistą jest Pan Stanisław Rotta, który w tym chórze śpiewa już 56 lat. Występy chóru organizuje społeczny zarząd chóru. Prezesem chóru jest Jan  Koss, zastępcą prezesa Tadeusz Joachimiak a skarbnikiem Dorota Hirt. Chór uświetnia wszystkie ważniejsze uroczystości religijne i patriotyczne w puckiej Farze. Współpracuje też z Miastem Puck oraz Gminą Puck ubogacając inne ważne wydarzenia i promuje naszą Małą Ojczyznę jak też język kaszubski. Ufamy, że puckie dziedzictwo śpiewacze wesprą młode pokolenia pucczan i będą realizować swoje muzyczne pasje, służąc  Bogu  i ludziom.
Tadeusz Joachimiak

Chór parafialny w Pucku ma bardzo stare tradycje sięgające połowy XIX wieku. Kolejne pokolenia puczczan w nim realizowały swe  muzyczne pasje i służyły Panu Bogu i ludziom. Osobą łączącą wszystkich chórzystów jest dyrygent. Bez niego chór nie może istnieć. Przez ostatnie niemal 40 lat dyrygentem puckiego chóru był organista z Fary Pan Franciszek Rychert. Dzięki niemu ten chór nie tylko istniał ale i reprezentował doskonały poziom stając się dumą tego miasta. Względy zdrowotne zadecydowały, że w czerwcu 2010 roku Pan Franciszek zrezygnował z dalszego prowadzenia chóru. Wraz z nim zakończyły swój udział w chórze niektóre starsze osoby.
Obecnie chór tworzy 25 pasjonatów muzyki. Posługują społecznie na Bożą chwałę i dla własnej satysfakcji. Wsparciem finansowym dla funkcjonowania chóru są granty przyznawane od 2010 roku przez Urząd Miasta. Spotkania chóru odbywają się w poniedziałki i środy od godz. 19.00. Dyrygentem chóru od września 2010 do września 2011 była Pani Paulina Żuchowska a obecnie chór prowadzi Pani Maja Muza – Kwarta. Bardzo zapraszam każdego, kto chciałby dołączyć do grona chórzystów.