Bierzmowanie

Przygotowanie odbywa się przy parafii. Rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania dla kandydatów uczęszczających na katechezę szkolną następuje w klasie VIII . Zasadnicze przygotowanie odbywa się w I klasie szkoły ponadpodstawowej, bezpośrednio po wakacjach.

Szczegółowe kwestie organizacyjne przedstawia wikariusz odpowiedzialny za przygotowania do Bierzmowania podczas pierwszego spotkania dla młodzieży i osobnego – dla rodziców kandydatów.

Należy dostarczyć metrykę chrztu tylko w przypadku kandydata(tki) ochrzczonego poza naszą parafią – może być metryka wydana w latach ubiegłych. Tożsamość każdego kandydata(tki) zapisanego czytelnie w formularzu „Zgłoszenie kandydata” musi być zgodna z zadeklarowaną lub przedstawioną metryką chrztu. W razie dodatkowych pytań należy skonsultować problem w porozumieniu z wikariuszem prowadzącym te przygotowania.