Remonty 2019

Rok 2019

  1. Ocieplenie, przebudowa i kapitalny remont domu na Judyckiego 1 gdzie mieszkają siostry sercanki. Koszt przeszło 300 tysięcy zł. Prace od lutego do grudnia br.

>> Przebieg robót w domu:

  1. Instalacja pieców gazowych w budynku przy Judyckiego 1 dla ogrzewania tegoż budynku i kościoła oraz przebudowa kotłowni. Koszt 65 tysięcy zł
  2. Renowacja zegara z wieży kościoła – od czerwca do grudnia. Koszt 30 tysięcy zł

>> Efekt prac renowacyjnych zegara na wieży świątyni:

  1. Renowacja XVII wiecznego ołtarza z kaplicy Judyckiego. Koszt 90 tys. zł w tym 30 tysięcy dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Pucku. Prace od lipca 2019 do maja 2010 roku.
  2. Dokończenie prac przy posadzce w kościele – zamknięcie zostawionej wcześniej szczeliny przy ścianach kościoła i wykonanie opaski. Koszt 25 tysięcy zł.
  3. Wymiana ogrodzenia od strony wschodniej na cmentarzu Przy Zatoce. Koszt 20 tysięcy zł.

 Prace remontowo – renowacyjne prowadzone były ze środków parafialnych bez zewnętrznych dotacji.