Bielanki

Bielanki to dziewczęta, które w parafii opiekują się feretronem Matki Bożej
Fatimskiej i feretronem Matki Bożej Częstochowskiej. Ubrane są w stroje
kaszubskie z puckim wzorem i w czasie pielgrzymek czy procesji niosą
wspomniane dwa feretrony. Grupa liczy kilkanaście osób a opiekę nad nią
sprawują od siostry Sercanki. Spotkania formacyjne odbywają się zasadniczo raz
w miesiącu. Tematyka spotkań: Maryja jako Mistrzyni życia duchowego.
Omawiane zagadnienia: Eucharystia, Pismo Święte, Wspólnota, Maryja a
Kościół, Sakramenty.