Remonty 2015

Rok 2015

  1. Budynek kościoła – renowacja ołtarza głównego – I etap 120 tysięcy zł. Renowacja XV wiecznego krucyfiksu
  2. Budynek organistówki – zagospodarowanie podwórza wraz z drenażem, nowa brama, podjazd i taras.
  3. Budynek centrum – zagospodarowanie ostatniej części poddasza nad salą widowiskową ok. 220 m2 z przeznaczeniem na sale duszpasterskie.