Chrzest święty

Chrzest święty

Chrzest należy zgłosić najpóźniej tydzień przed planowanym terminem. W tym celu należy przedstawić następujące dokumenty:

–  akt urodzenia dziecka

–  dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania)

–  zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.

 

Terminy:

Sobota godz. 17.30 – poza Mszą św. lub w niedzielę o godz. 11.30 podczas Mszy św.