Chrzest święty

Chrzest święty

Chrzest należy zgłosić najpóźniej tydzień przed planowanym terminem. W tym celu należy przedstawić następujące dokumenty:

–  akt urodzenia dziecka

–  dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania)

–  jeśli chrzestni są spoza parafii – zaświadczenie z parafii aktualnego zamieszkania, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.

Przypomnienie:

Chrzestny to świadek wiary dla tego musi mieść możliwość przystępowania do Komunii  świętej

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych

Chrztu udziela się zasadniczo w każdą sobotę i niedzielę

Mogą być jednak wyjątki prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem parafialnym

– sobota godzina 17.30 z katechezą i komunią świętom

– niedziela 11.30 podczas mszy św. tylko w pierwszą niedzielę miesiąca a w pozostałe bezpośredni po myszy świętej.