Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska
Parafialna Rada Duszpasterska, którą należy powołać w każdej parafii jest organem doradczym, wspomagającym proboszcza w zakresie działań duszpasterskich. Kadencja rady trwa trzy lata. (ze statutu PRD)
Obecni Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

  1. Borzyszkowska Magdalena
  2. Świątecka Halina
  3. Pieper Marcin
  4. Trofimowicz Jan
  5. Okroj Mariusz
  6. Gruszczyńska Krystyna

Kadencja Rady Duszpasterskiej  od 27.10.2022 roku