Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska
Parafialna Rada Duszpasterska, którą należy powołać w każdej parafii jest organem doradczym, wspomagającym proboszcza w zakresie działań duszpasterskich. Kadencja rady trwa trzy lata. (ze statutu PRD)
Obecni Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (stan 21.12.2021):

  1. Borzyszkowska Magdalena
  2. Graban Romka
  3. Korth Bożena
  4. Świątecka Halina
  5. Pieper Marcin
  6. Urmański Tomasz
  7. Szmyt Lubomir

Kadencja Rady Duszpasterskiej kontynuowana po okresie trzyletnim od 2.12.2015 roku