Rok 2011

Remonty w roku 20011:

1.               Powstanie nowego WC przy kościele i instalacja ciepłej wody w kuchni i pralni sióstr – styczeń br. Ubikacje są estetycznie wykonane i nie sąsiadują z innymi pomieszczeniami. Poprzednia lokalizacja blokowała dostęp do innych pomieszczeń budynku czyniąc je bezużytecznymi. Obecnie w tych pomieszczeniach powstaje mieszkanie dla kapłana seniora.

2.               Przebudowa parteru budynku przy siostrach – luty br.

3.               Przebudowa kuchni przy Sali Centrum i remont Sali – luty, marzec, kwiecień. Kuchnia w Centrum do tej pory nie była odebrana przez nadzór budowlany, gdyż nie spełniała wymogów. Ten stan musiał się zakończyć skoro sala ma funkcjonować. Co więc wykonano?

4.  Projekt i przebudowa pomieszczenia kuchni. Zgodnie z projektem dodano kolejne wymagane pomieszczenia. (oddzielne stanowiska dla przygotowania warzyw, mięsa, oddzielne pomieszczenia dla magazynu, ciast, zmywalnia i chłodnia, pomieszczenia socjalne). W nowych pomieszczeniach położono 100 m2 płytek ceramicznych.

·                  Projekt wentylacji w kuchni i Sali oraz jej montaż. Z klimatyzacji na razie zrezygnowaliśmy ze względu na kolejne koszta.

·                  Rozbudowano centralne ogrzewanie na Sali i w pozostałych pomieszczeniach.

·                  Dodano wyposażenie kuchni zgodne z wymogami sanepidu.

·                  Zamontowano hydranty na Sali, w piwnicy, kotłowni i poddaszu zgodnie z wymogami ppoż.

·                  Przebudowano instalację elektryczną sprowadzając wszystkie przewody z kuchni i Sali do jednego podlicznika. Przygotowano do podłączenia agregatu prądotwórczego na wypadek przerwy w dostawie elektryczności.

·                  Zainstalowano nowe, stałe nagłośnienie Sali oraz rzutnik multimedialny z ekranem.

·                  Powiększono część użytkową Sali o szerokość sceny a nowe podium dla orkiestry ustawiono przy  kuchni.

·                  Dodano szatnię, a WC przysłonięto dodatkową ścianą.

·                  Wygospodarowano pomieszczenie na magazyn naczyń oraz dodatkowe na przechowanie prezentów i jedno miejsce noclegowe.

·                  Malowanie wszystkich pomieszczeń.

·                  Wykorzystując remont wykonano także wentylację z pomieszczeń w piwnicy.

Prace remontowe rozpoczęto 21 lutego2011 azakończono na początku maja tego roku. Dzięki przebudowie kuchnia i sala  spełniają wszystkie wymagane normy, zachowały estetykę i  zyskały komfort użytkowania.