Grupa AA

Grupa Anonimowych Alkoholików „Przystań” została założona w Pucku 22.01.1992 roku. Począwszy od roku 1995 grupa ta znalazła lokum przy parafii. Obecnie w budynku Centrum Kulturalno – Duszpasterskiego im. Bp. Dominika przy ul. 12 marca – wejście od parkingu schodami w dół. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w tygodniu. W spotkaniach roboczych uczestniczy średnio 15 osób, natomiast w spotkaniach uroczystych – rocznicowych nawet 100 osób.

Grupa gromadzi te osoby, które uświadomiły sobie, że dotknęła ich choroba alkoholowa ale chcą żyć w trzeźwości. Wiedząc, że nie ma innego lekarstwa na tę chorobę jak całkowita abstynencja postanowili ją przyjąć, by ocalić siebie i swoje rodziny. Aby jednak wytrwać w tym postanowieniu potrzebują wsparcia od tych, którzy to samo przechodzili. Potrzebują grupy ludzi niepijących, gdzie można podzielić się swoimi problemami  i znaleźć zrozumienie a także konkretne wsparcie w chwili kryzysu.

Pucka grupa ma już wiele sukcesów. Należą do niej osoby, które już trwają w abstynencji nawet 20 lat. W świadectwach podkreślają, że grupa wsparcia miała tu kolosalne znaczenie. Wdzięczni za pomoc jakiej doświadczyli, dziś sami pomagają innym. Na spotkanie nie trzeba się wcześniej umawiać. Wystarczy przyjść w dowolny czwartek na godz. 18.00. Warunek jest jeden: postanowienie życia w abstynencji a nie chęć zdobycia zaświadczenia. Naprawdę każdy może zacząć żyć na trzeźwo, nawet ten, którego już wszyscy spisali na stratę.