104. Rocznica Zaślubin Polski z Morzem w Pucku

W sobotę, 10 lutego, w Pucku, odbyły się uroczystości upamiętniające 104. rocznicę odzyskania przez Polskę dostępu do Bałtyku – kluczowego momentu w historii narodowej, symbolizującego nie tylko strategiczne otwarcie kraju na świat, ale również triumf wolności i niepodległości. Wydarzenie to, pełne głębokiego znaczenia, przyciągnęło tłumy, w tym parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych oraz liczne grono osób związanych z polskim morzem. W centrum tych obchodów stała fara pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, gdzie społeczność zgromadziła się, by wspólnie świętować ten doniosły moment w historii Polski.

Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz, podkreślając symboliczną wagę tej rocznicy, przypomniał postać generała Józefa Hallera i jego decydującą rolę w zaślubinach Polski z morzem. „Nasz orzeł biały rozpostarł swoje skrzydła nie tylko nad lądem, ale i nad Bałtykiem” – mówił, akcentując, że zaślubiny te są nie tylko momentem historycznym, ale przede wszystkim zobowiązaniem dla przyszłych pokoleń.

Homilia wygłoszona przez bp Wiesława Szlachetkę stanowiła głębokie przesłanie, nawiązujące do biblijnej historii podziału królestwa Izraela, jako przestrogę przed podziałami, pychą i zapomnieniem o wartościach, które są fundamentem narodu. Biskup, przywołując dramatyczne wydarzenia z przeszłości, podkreślił, jak ważne jest uczestnictwo Boga w życiu każdego człowieka i narodu, oraz konsekwencje, jakie niesie za sobą ignorowanie Jego słowa i przykazań.

„Dlatego wsłuchując się w Boże słowo, chcemy się od tego słowa uczyć, chcemy też uczyć się z historii, by naśladować to, co dobre, by nie powtarzać zła, które wnosi tylko ciemność i zamęt. Ta refleksja jest niezwykle ważna, zwłaszcza dzisiaj, gdy świętujemy powrót polskiego Morza do Polski po długich latach niewoli, gdy dziękujemy Bogu za wolną Ojczyznę.” – mówił bp Wiesław Szlachetka.

Biskup zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie niosą za sobą bałwochwalstwo, prywata, kłótnie i podziały, przypominając o tragicznych konsekwencjach, jakie te zjawiska przyniosły w historii narodu wybranego. Podkreślił również, że dzisiejsze czasy również niosą podobne zagrożenia, wskazując na konieczność powrotu do chrześcijańskich korzeni, które są fundamentem zarówno Polski, jak i całej Europy.

„Jeśli Polska ma przetrwać, jeśli Europa ma przetrwać, musi powrócić do Chrystusa, do Jego krzyża, do dźwięku dzwonów, do Bożych praw, do Ewangelii, która jest światłem życia i źródłem prawdziwego postępu.” – podkreślił hierarcha.

Podczas liturgii, ks. prałat Jerzy Kunca, proboszcz puckiej fary, został wyróżniony najwyższym odznaczeniem Ligi Morskiej i Rzecznej – pierścieniem Hallera.

Uroczystości zakończyły się składaniem kwiatów i wiązanek pod pomnikiem gen. Hallera w puckim porcie, gdzie wspólnota zgromadzonych odnowiła swoje przywiązanie do wartości wolności, suwerenności oraz znaczenia morza dla polskiej tożsamości. To wydarzenie nie tylko przypomina o wielkich chwilach w historii Polski, ale również wskazuje na konieczność pielęgnowania pamięci historycznej i ducha patriotyzmu w sercach obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Obchody zakończyły się w puckim porcie, gdzie delegacje złożyły kwiaty i wiązanki pod pomnikiem gen. Hallera, odnawiając tym samym przywiązanie do wartości wolności, suwerenności i znaczenia morza dla Polski.

 

Całą tręść Homili z okazji 124. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, Ks. Biskup Wiesław Szlachetka można przeczytać tutaj: farapuck.pl/homilia-z-okazji-124-rocznicy-zaslubin-polski-z-morzem/
Treść podziękowania można przectać tutaj: farapuck.pl/podziekowanie-wygloszone-przez-proboszcza-puckiej-fary-ks-jerzego-kunce-po-wreczeniu-pierscienia-gen-hallera-na-zakonczenie-mszy-sw-za-ojczyzne-i-ludzi-morza/