SAKRAMENTY

Formalności przy sakramentach

Sakrament Pojednania

Spowiedź 15 minut przed Mszami świętymi.

Chrzty święte

II niedziela miesiąca godz. 11.30, sobota przed II niedzielą miesiąca godz. 18.30 i III niedziela miesiąca godz. 13.15 oraz II dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy o godz. 13.15.
Chrzest należy zgłosić najpóżniej tydzień przed planowanym terminem. W tym celu należy przedstawić następujące dokumenty:
–  akt urodzenia dziecka
–  świadectwo ślubu kościelnego rodziców
–  dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania)
–  zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.
I Komunia Święta
Przygotowanie odbywa się podczas katechezy przy parafii w II klasie Szkoły Podstawowej. Przed I Komunią św. należy dostarczyć metrykę chrztu św. z kancelarii parafialnej miejsca chrztu.
Bierzmowanie
Przygotowanie odbywa się przy parafii. Uczestniczą uczniowie klas III gimnazjum. Należy dostarczyć świadectwo chrztu św.
Sakrament Małżeństwa
Narzeczeni są zobowiązani stawić się na trzy miesiące przed planowanym ślubem w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego i umówić się na spisanie protokołu przedślubnego z następującymi dokumentami:
– dowody osobiste
– świadectwo chrztu (ważne 6 miesięcy)
– świadectwo bierzmowania (jeśli nie umieszczono adnotacji w świadectwie chrztu)
– zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim
– jeśli ślub jest konkordatowy, zaświadczenie z USC w 3 egzemplarzach (ważne tylko 3 miesiące)
–         po kontrakcie cywilnym – dokument zawarcia związku cywilnego
–         po rozwodzie cywilnym – dokument rozwiązania związku
–         wdowcy – akt zgonu współmałżonka
– dane o świadkach ślubu (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania)
Kurs przedmałżeński obejmuje 10 katechez (5 sobotnich dwugodzinnych spotkań). Rozpoczyna się każdego roku w sobotę około 14 lutego.
Namaszczenie chorych
Na każde wezwanie: tel 504 318 309. Nawiedziny chorych w pierwsze soboty od godz. 9.00. Zgłoszenia w kancelarii
Pogrzeb
Zgłoszenia w zakładzie pogrzebowym lub biurze parafialnym. Wymagane dokumenty do pogrzebu chrześcijańskiego:
– akt zgonu
– zaświadczenie o korzystaniu z sakramentów świętych i o ewentualnie przyjętym przed śmiercią sakramencie namaszczenia chorych.
Po śmierci, nawet jeśli pogrzeb ma odbyć się w innej parafii, należy zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza parafią.