Grupa Modlitwy Ojca Pio

 

Grupa Modlitwy Ojca Pio powstała w naszej parafii w 2019 roku. Spotkania GMOP mają charakter konferencji biblijno-katechetycznych oraz modlitwy osobistej i wspólnotowej. Członkowie GMOP starają się jak najczęściej uczestniczyć we mszy św. oraz codziennie odmawiają dziesiątek różańca w wyznaczonych intencjach. Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu. Rozpoczyna się ono lekturą Pisma Świętego, następnie dzieleniem się Słowem Bożym. Potem wygłaszana jest stosowna katecheza ilustrowana nauczaniem Kościoła, wypowiedziami Ojca Pio i przykładami z Jego życia.