Rada Ekonomiczna

Parafialna Rada Ekonomiczna
Parafialna Rada Ekonomiczna, którą należy powołać w każdej parafii, jest  organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu parafialnym majątkiem kościelnym. Radę stanowi 3-5 osób, posiadającym znajomość spraw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych, związanych z zarządzaniem majątkiem parafialnym. Kadencja rady trwa trzy lata. (z statutu PRE).
Członkowie Parafialnej Rady Ekonomicznej:

  1. Józef Block
  2. Andrzej Block
  3. Adam Zażembłowski
  4. Zdzisław Kamiński
  5. Tadeusz Joachimiak