Poradnia Rodzinna

Poradnia rodzinna przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku mieści się w budynku plebanii przy ul. Judyckiego 6 (obok biura parafialnego) i jest czynna w każdy czwartek od godz. 17.30 do 20.00. Dyżur w poradni pełnią: Elżbieta Płotka, Celina Mach i Romualda Graban. W ramach przygotowania bezpośredniego do przyjęcia sakramentu małżeństwa obowiązują 3 spotkania w poradnictwie. Narzeczeni są kierowani do poradni po złożeniu kompletu dokumentów w biurze parafialnym i spisaniu protokołu. Opłata na terenie archidiecezji wynosi 100 zł (materiały edukacyjne oraz koszty związane z funkcjonowaniem poradni: dokształcanie, lektury, organizacja itp.)