Remonty 2020

1.     Przebudowa piwnic w budynku „Przy Siostrach”. Powstało pomieszczenie dla pieca gazowego oraz salka katechetyczna z zapleczem kuchenno – sanitarnym.

>> Efekt prac przebudowy piwnic domu Sióstr:

2.     Umieszczenie w kościele dwóch obrazów kandydatów na ołtarze związanych z naszym kościołem: ks. Biskupa Konstantyna Dominika i ks. Alfonsasa Lipniunasa. Obrazy autorstwa Jana Pawła Dettlaffa – dar rodziny Dettlaff.

>> autorzy obrazów:
Umieszczenie w kościele dwóch obrazów kandydatów na ołtarze związanych z naszym kościołem: ks. Biskupa Konstantyna Dominika i ks. Alfonsasa Lipniunasa.

3.     Badania archeologiczne na cmentarzu przykościelnym od strony zatoki.

>> Efekt prac archeologicznych przy kościele:

4.     Pielęgnacja (przycięcie) wszystkich drzew na cmentarzach z wycięciem zagrażających bezpieczeństwu. Koszt 50 tysięcy zł.

5.     Instalacja Grobonetu – wyszukiwarki grobów na cmentarzu. Koszt 30 tysięcy zł.

6.     Wymiana wewnętrznych schodów w budynku plebanii i wszystkich drzwi do pokojów.

>> Efekt prac w klatce schodowej w plebanii:

7.     Malowanie klatki schodowej w plebanii i niektórych pomieszczeń w Centrum.

Rok ten okazał się szczególnie trudny dla prac remontowych ze względu na pandemię i związane z nią trudności także finansowe.