Przedstawienie kostiumowe o życiu św. Stanisława Kostki

We wtorek, 18 września 2018 r., o godz. 17.30 (w święto liturgiczne) młodzież z Grupy Ewangelizacyjno-Teatralnej  z puckiej Fary w Sali Biesiadnej św. Dominika wystawiła przedstawienie kostiumowe o życiu św. Stanisława Kostki, patronie dzieci i młodzieży. Gdy Sala zapełniła się przybyłymi gośćmi, młodzi aktorzy rozpoczęli przedstawienie od … wakacyjnej wycieczki na Mazowsze.
Podczas zatrzymania się w urokliwej okolicy na pogawędkę (na tle pięknej scenografii) po niedługim czasie oczom widzów ukazał się obraz z dawnej epoki… Kolejne akty z Mazowsza, Wiednia i Rzymu nakreśliły klimat szlacheckiej rodziny, zachowanie rówieśników, wychowawców, pasterzy oraz duchowych zmagań niezwykłego młodzieńca z Rostkowa.
Piękna gra głównych aktorów dzięki wielkiej pracy Siostry Aleksandry, i pomoc wielu  zaangażowanych osób sprawiło, że prawie godzinne przestawienie zdobyło uznanie widzów i zasłużyło na gromkie brawa. Po krótkim podsumowaniu dokonanym przez ks. Proboszcza zarówno aktorzy, ekipa techniczna oraz widzowie mogli spocząć przy stołach racząc się pysznym ciastem, kawą lub herbatą.
Następne przestawienie już w przygotowaniu.
foto/tekst: ks. Grzegorz