„…ich głos się rozchodzi na całą ziemię”

„…ich głos się rozchodzi na całą ziemię” (Ps 19,5 ).

wspolnota GSDPowołanie do życia w kapłaństwie jest w znacznej mierze owocem modlitwy wiernych, którzy odpowiadają w ten sposób na wezwanie Jezusa Chrystusa: Proście więc Pana żniwa żeby wyprawił robotników na żniwo swoje.(Łk 10,2). To On jest Panem, który woła: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów.(Łk 10,2). W odpowiedzi na to przynaglenie także Gdańskie Seminarium Duchowne nie pozostaje bierne. Nie tylko otwiera ono swoje podwoje na młodych, odważnych ludzi pragnących służyć Bogu i drugiemu człowiekowi, ale także samo dokłada wszelkich starań, aby: Dom seminaryjny nigdy nie był pusty. Klerycy i ich opiekunowie (moderatorzy i ojcowie duchowni) czynią to przede wszystkim przez modlitwę, ale także wykorzystując swoje talenty i umiejętności będące Bożym darem. Jednym z takich talentów jest śpiew i gra na instrumentach muzycznych.
Stare polskie przysłowie mówi: kto śpiewa dwa razy się modli. Połączenie śpiewu i modlitwy zaowocowało powstaniem Zespołu Powołaniowego, który niemal każdej niedzieli wyjeżdża do kolejnych trójmiejskich parafii, aby swoim śpiewem wielbić Boga i prosić razem zPowołaniówka 1 parafianami o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. 23 października w naszej parafii będziemy gościli zespół muzyczny z seminarium. Podczas niedzielnych mszy świętych, nasi parafianie będą mieli okazję nie tylko włączyć się razem z Zespołem Powołaniowym w śpiew ubogacający liturgię, ale także i poznać alumnów poszczególnych roczników Gdańskiego Seminarium Duchownego. Śpiew kleryckiego zespołu jest jednakże jedynie elementem wzmacniania słowa Bożego, które będzie przepowiadał „z mocą” na każdej mszy świętej opiekun Zespołu Powołaniowego – ks. Jana Uchwat, pełniący funkcję ojca duchownego w GSD.

Zapraszamy do modlitwy za kleryków, ale także razem z klerykami podczas niedzielnych Eucharystii.

      Duszpasterze