IX Festiwal kolęd kaszubskich

W dn. 26-28 XII 2014r. odbył się IX Festiwal kolęd kaszubskich. Nasz chór wystąpił w pierwszym dniu festiwalu w puckiej Farze. Po koncercie spotkaliśmy się przy wspólnym stole, dzieląc się opłatkiem z panią burmistrz Hanną Pruchniewską, ks. proboszczem Jerzym Kunca i naszymi gośćmi, tj. chórem „Morzanie” z Kosakowa, „Młodzieżowym chórem Gminy Kosakowo” z Kosakowa.
[mudslide:picasa,0,109775515745126110157,6120119093691789953]