ks. Prałat Jerzy Kunca

  urodzony: 25.02.1961świecenia kapłańskie:17.05.1986
na parafii od: 15.08.2005
urodzony w Sępólnie Krajeńskim
email: proboszcz@farapuck.pl

–          Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie w latach 1980 – 1986,
–          magisterium na KUL w 1986
–          święcenia kapłańskie dnia 17.05.1986 w Pelplinie
–          wikariusz parafii p.w. św. Józefa w Gdyni – Leszczynkach w latach 1986 – 1988
–          zaoczne studia biblijno – pastoralne na ATK w Warszawie w latach 1987 – 1991
–          wikariusz parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Gdyni – Witominie w latach 1988 -1994
–          proboszcz parafii pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu w latach 1994 – 2005
–          dziekan dekanatu żarnowieckiego w latach 1999 – 2005
–          kanonik kapituły archikatedralnej gdańskiej od 2002 roku
–          proboszcz parafii p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku od 15.08.2005
–          vicedziekan dekanatu puckiego od 2006
–           prałat od 2007 roku
Zadanie proboszcza to nie tylko bieżące duszpasterstwo ale i organizacja, animacja i koordynacja całej posługi duszpastersko – charytatywnej w parafii a także troska o utrzymanie kościoła i towarzyszących mu obiektów parafialnych.