Jubileusz 25-lecia Posługi Siostry Kolety

24 września 2023 roku, nasza parafialna społeczność zgromadziła się, aby uczcić wyjątkowe ćwierćwiecze ślubów zakonnych Siostry Kolety. Te 25 lat poświęcenia i służby były okazją do wspólnego dziękczynienia i radości.

Od pięciu lat mamy zaszczyt doświadczać obecności Siostry Kolety w naszej parafii. Jej nieustanne działania na rzecz potrzebujących i wspólnoty są dowodem na jej głęboką wiarę i oddanie. Ta bezinteresowna służba nie pozostała niezauważona, również przez organizację Caritas.

„Siostra Koleta jest nieocenionym wsparciem dla naszych działań charytatywnych”, Opisuje Caritas Puck. „Jej oddanie i troska o najbardziej potrzebujących są fundamentalne dla naszej współpracy z parafią.”

Nie tylko jej dobroduszność, ale również skromność i pokora w działaniu są dla wielu źródłem inspiracji. Jak przypomniał św. Franciszek z Asyżu, to nie tylko słowa, ale konkretne działania są najlepszym świadectwem naszej wiary. Siostra Koleta jest tego żywym przykładem, każdego dnia ukazując piękno Ewangelii poprzez swoją posługę.

W imieniu całej wspólnoty wyrażamy głęboką wdzięczność za jej służbę i modlimy się o dalsze błogosławieństwa dla Siostry Kolety w jej posłudze.