Kolonie parafialne do miejscowości Kacwin

W środę po wieczornej Mszy św. zebranie z rodzicami dzieci wyjeżdżających na kolonie parafialne do miejscowości Kacwin. Można jeszcze dziecko zapisać. Na spotkaniu będą rozdawane karty kolonijne. Tego też dnia dokonujemy przedpłatę 300 zł. W sprawie kolonii jak i wyjazdu dzieci do Częstochowy na ogólnopolskie spotkanie dzieci można każdej niedzieli kontaktować się z Panią Haliną przy bocznym wyjściu z kościoła.