Odpust w Swarzewie !

W przyszłą niedzielę odpust w Swarzewie. Suma odpustowa z udziałem Metropolity Gdańskiego o godz. 10.00. Pół godz. wcześniej procesja. Szczegółowy plan tygodniowego odpustu na tablicy ogłoszeń.

W wigilię odpustu tj. w najbliższą sobotę ok. godz. 15.00 tradycyjnie gościmy pieszą pielgrzymkę gdyńską. Dla pielgrzymów przygotowujemy poczęstunek. Jak zwykle o koordynację i pomoc w tej sprawie proszę panie z parafialnej Caritas.

Jako parafia wyruszamy do Swarzewa w pieszej pielgrzymce w niedzielę o godz. 6.45 z kościoła parafialnego. Bardzo proszę, byśmy w jedną i drugą stronę jako parafia szli razem i zabrali ze sobą chorągwie i feretrony. W intencjach pielgrzymów w Swarzewie o godz. 8.30 zostanie odprawiona Msza św. Intencje pielgrzymowania każdy może przelać na kartkę papieru i przed wyjściem wrzucić do koszyka.