„OJCZYZNO …” – wieczornica przed 40 rocz. wprowadzenia Stanu Wojennego

W niedzielę wieczorem koncelebrowana Msza św. o godz. 18.30 była sprawowana m.in. w intencji Ojczyzny. W ten sposób została przywołana pamięć o ofiarach stanu wojennego tuż przed 40 rocznicą jego wprowadzenia.
Po Mszy św. nastąpił program słowno – muzyczny „Zielona Wrona” w wykonaniu Antoniego Filipkowskiego, uczestnika tamtych wydarzeń i autora oraz wykonawcy wielu utworów wówczas śpiewanych. Wśród uczestników byli obecni przedstawiciele władz samorządowych Ziemi Puckiej, mecenasa części artystycznej.
foto i tekst: ks. Grzegorz Błasiak
Zdjęcie z czołówki relacji prezentuje „kartkę żywnościową”,
– jeden z symboli „kultury” stanu wojennego 1981-1983 (szerzej, lat osiemdziesiątych XX wieku, czyli schyłku PRL-u).