Podprogram 2014

Parafia pw. Św. Apostów Piotra i Pawła w Pucku w okresie od od 1.12.2014 do 25.01.2015 roku realizowała Podprogram 2014” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Program FEAD polegał na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek i posiłków. Dodotkowo wobec osób objętych Podporgramem realizowane były różne działania toważyszące, majace na celu włączenie spoełczne. W ramach działań towarzyszacych z każdą z osób przperowadzono rozmowę wspierajacą.
Pomoc kierowana była do osób, które z przyczyn finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą objęte były osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczył określonego poziomu, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
Zgodnie z zazasadmi realziacji Podprogramu 2014 pomoc żywieniową mogły otrzymać osoby bezdomne oraz osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 813 dla osoby samotnie godspodarujacej oraz 684 zł dla osoby w rodzinie.
Pomocy udzielna była poprozez dostarczanie żywności w formie paczek, w skład których skałd wchodziły:
3 opakowania makaronu świderki,
2 opakowania cukru białego,
2 l mleka UHT
2 opakowania mielonki wieprzowej
1 l oleju rzepakowego
Jedna osoba mogła otrzymać od 1 do 3 paczek w ramach realizacji Podprogramu.
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku w ramach Programu udzielił pomocy żywieniowej 632osobom i tym samym rozdystrybuował 4613,6 kg żywności.
Podprogram 2014 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)