Poświęcenie pokarmów w puckiej Farze – Wielka Sobota, 19.04.2019 r.

W Wielką Sobotę, 20 kwietnia br. w puckiej Farze obrzędy poświęcenia pokarmów sprawował nasz kleryk-akolita Mateusz natomiast przedpołudniem w Rzucewie i puckim DPS-ie – ks. Grzegorz, wikariusz.
tekst i foto: ks. Grzegorz Błasiak / Beata Pałucka