"Poznaj dziedzictwo kulturowe Północnych Kaszub_MORSKA FARA RZECZYPOSPOLITEJ"

„Poznaj dziedzictwo kulturowe Północnych Kaszub_MORSKA FARA RZECZYPOSPOLITEJ”
Zapraszamy na promocję publikacji pt. „MORSKA FARA RZECZYPOSPOLITEJ” wydaną ze wsparciem z tzw. funduszy rybackich z programu PO RYBY, której druk został dofinansowany z tzw. środków unijnych za pośrednictwem Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej przez Samorząd Województwa Pomorskiego na podstawie umowy nr 00110-6523.2-SW1110228/18 z dn. 22.08.2018.