Przypominam, że po 20 latach od pogrzebu należy…

W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych przypominam, że po 20 latach od pogrzebu należy podejść do biura parafialnego w celu ustalenia opiekuna grobu i przedłużenia prawa do opieki nad miejscem. To jest o tyle ważne, że wówczas otrzymujemy dokument potwierdzający prawo do miejsca. Ten dokument jest bardzo ważny bo w przyszłości pozwoli odszukać zapis w księdze gdy będzie trzeba nanosić zmiany. Od 7 lat każda opłata jest wpisana także w system komputerowy. Kto jednak dokonywał opłaty wcześniej tego system komputerowy nie odnajdzie. Prawo do opieki nad grobem ma współmałżonek albo rodzic w przypadku pochowanego dziecka, albo ten na którego prawo do miejsca zostało pisemnie przeniesione np. matka pisemnie miejsce przekazuje, któremuś z dzieci. Jeśli za życia rodzice nie zadysponują miejscem swojego spoczynku to prawo do ich grobu mają wszystkie dzieci. Jeśli po 20 latach od śmierci rodziców grób ma być nadal utrzymywany to dzieci muszą się między sobą dogadać i pisemnie zrzec się prawa do miejsca na rzecz jednego z nich. Warto jeszcze dodać, że tylko ten kto ma prawo do miejsca może postawić pomnik..