REGULAMIN PARAFIALNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pucku

 1. Celem konkursu jest:
 • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
 • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
 • Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
 • Integracja wspólnoty rodzinnej (szopka może być wykonana z pomocą członków rodziny).
 1. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

 1. Warunki konkursu
  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie puckich przedszkoli i szkół podstawowych
   a prace oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych:
  2. uczniowie grup przedszkolnych i klasy O
  3. uczniowie kl. I-III, (mogą pomagać najbliżsi)
  4. uczniowie kl. IV-VIII , (mogą pomagać najbliżsi)
  5. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną wszelkich stopni w jednej kategorii wiekowej.

W konkursie nie mogą być zgłaszane szopki biorące udział w innych konkursach.

 1. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną
  na podstawie nie mniejszej niż 25cm x 25cm i nie większej niż 50cm x 50cm wykonaną
  z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów trwałych i naturalnych: sznurków jutowych, lnu, roślin, masy solnej, gliny, tektury, słomy, drewna itp. Technika wykonania pracy dowolna. Wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie.
 2. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, itp.). Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową.
 3. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.
  • Ocena i nagrody
 4. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
 5. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);
 • wkład pracy;
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
  1. Komisja Konkursowa oceni szopki w trzech ww. kategoriach wiekowych. W każdej z nich zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych szopek. Jury może przyznać także wyróżnienia, może jednak np. nie przyznać pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody
   w danej kategorii wiekowej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
  2. Prace należy składać w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku (po Mszach św. w zakrystii, w biurze parafialnym, u ks. Proboszcza lub ks. Wikariuszy…) do12.2016 roku
  3. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w niedzielę dnia 22.12.2019 podczas Mszy św. dla dzieci o godz. 13.15.
  4. Po ocenie prac przez Komisję Konkursową w kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku zostanie zorganizowana wystawa wszystkich szopek bożonarodzeniowych wykonanych na konkurs. Po Świętach Bożego narodzenia szopki trafią na aukcję charytatywną organizowaną w czasie noworocznym przez Parafię w Pucku.
  5. Osoby biorące udział w konkursie przystępując do niego, wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (praca musi być podpisana imieniem nazwiskiem – klasa ewentualnie numer kontaktowy do rodzica), aby informację o zwycięzcach umieścić np. w biuletynie parafialnym Fara, na stronie internetowym. Jednocześnie wykonawcy prac wyrażają zgodę na wykonywanie fotografii prac oraz wyrażają zgodę na publikację wizerunku wykonawców np. podczas wręczania nagród na podsumowaniu konkursu.